4 jaar

Jeugd
trauma

Stempel moeder overleden

Sem heeft al van jongs af aan problemen met naar de wc gaan. De buikpijn wordt steeds erger.

6 jaar

Achterstand

Stempel nog niet zindelijk

Als enige in zijn klas draagt Sem nog een luier. Hij doet zó zijn best om ongelukjes te voorkomen.

Stempel sociaal angstig

Sem heeft veel te bieden, maar ontwijkt zijn klasgenootjes steeds vaker.

7 jaar

Contact
Jeugdzorg

Intake en onderzoek Een lieve hulpverlener vertelt Sem dat er iets aan te doen is.

De huisarts verwijst Sem en zijn vader naar het ziekenhuis. De kinderarts daar brengt ze in contact met Yorneo. Hier is een team van specialisten die verder kan begeleiden: gz-pycholoog, urotherapeut, kinderarts/ sociaal pediater en ambulant hulpverlener.

Start behandeling Sem gaat naar het Medisch Orthopedagogisch Centrum van Yorneo, waar hij meer kinderen ontmoet met hetzelfde probleem. Zij praten daarover met een pedagogisch hulpverlener en kinderverpleegkundige.

Ambulante hulpverlening De hulpverlener komt twee keer in de week bij Sem thuis, en op school en de bso. Hier praat hij met de volwassenen en geeft hen tips over hoe ze kunnen herkennen als Sem het moeilijk heeft, en hoe zij Sem kunnen helpen. Op indicatie kunnen ook andere specialisten worden toegevoegd aan de hulpverlening (systeemtherapeut, logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut, psychomotorisch therapeut).

8 jaar

Toekomst
beeld

Stempel logeer partijtje

Eerste logeerpartijtje Sem heeft zijn eerste zorgenvrije logeerpartijtje achter de rug. Hij bloeit steeds meer op. De buikpijn is veel minder. Zijn vader en de juffen en meesters op school weten nu hoe zij Sem kunnen helpen. Sem zelf vindt het vooral heel fijn dat hij minder verdrietig is.