Je eigen omgeving Het gaat niet goed thuis. Jij of iemand anders maakt zich zorgen.

Sociaal wijkteam Je komt bij ons als er problemen thuis zijn en jij of iemand anders zich zorgen maakt.

We luisteren naar jou en zoeken samen naar de juiste hulp, zodat het thuis beter gaat.

Stempel huis

Veilig thuis Je komt bij ons als jijzelf of iemand anders zich zorgen maakt over de veiligheid van jou of bij jou thuis.

Je kan van ons verwachten dat we proberen om het met afspraken en hulp van anderen weer veilig te maken thuis.

AKJ VERTROUWENSPERSOON

Je komt bij ons als je iets niet begrijpt, boos bent of ontevreden over wat je meemaakt in de jeugdhulp.
Wij geven je informatie en advies. Luisteren naar je en helpen je om over je klachten te praten.

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

Je komt bij ons als er grote zorgen zijn over de siuatie bij jou thuis. als eerdere hulp niet heeft gewerkt of als jouw ouders geen hulp kunnen of willen geven.

We praten met jou, je ouders en anderen die jou kennen. We geven een advies over wat er nodig is om jou te beschermen. Als we daarvoor naar de rechter gaan, zijn we erbij in de rechtzaal.

Stempel weegschaal

Kinderrechter Je komt bij de kinderrechter als hij een beslissing moet nemen over wat er nodig is om jou te beschermen.

Als je 12 jaar of ouder bent, krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de kinderrechter. Hij praat ook met je (pleeg)ouders. Daarna neemt hij een besluit.

Als je niet met de kinderrechter wil praten, mag je ook een brief sturen. Dit mag ook als je jonger bent dan 12.

Stempel samen

Jeugdbescherming Je komt bij ons na een beslissing van de rechter.

Je kan van ons verwachten dat wij ons samen met jou inzetten voor dingen die goed zijn voor jou.

JEUGDHULP BIJ JOU THUIS

Hulp bij jou thuis
of op school
of de polikliniek

Stempel huis

JEUGDHULP NIET BIJ JOU THUIS

(Netwerk)pleeggezin
Gezinshuis
Leefgroep
Begeleid zelfstandig wonen / kamertraining
Gesloten jeugdhulp
Intensieve zorg in een kliniek