7 jaar

Jeugd
trauma

Stempel geen vader

Nikki ziet haar vader na de scheiding niet meer. Met de nieuwe vriend van haar moeder kan ze het niet goed vinden.

11 jaar
Stempel mishandeling

De ruzies thuis escaleren. Haar moeder krijgt regelmatig slaande ruzie met haar vriend en ook Nikki heeft wel eens een blauw oog opgelopen.

13 jaar

Stempel drinkt alcohol, gebruikt drugs

Wiet, Alcohol, cocaïne. In de vriendenkring van Nikki wordt het allemaal gebruikt.

15 jaar

Contact
Jeugdzorg

Nikki wordt betrapt op het verkopen van wiet en xtc. Naar school ging ze al niet meer. De kinderrechter spreekt een jeugdreclasseringsmaatregel uit voor Nikki en de afdeling jeugdreclassering van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid of JB Noord voert deze uit.

Intake en onderzoek De jeugdreclassering is een vorm van begeleiding waarbij het kind of de jongere wordt ondersteund, gecoacht en waarbij toezicht wordt gehouden (op het houden aan de voorwaarden). Het doel is om, in samenwerking met de ouder(s) of het netwerk, delictgedrag te stoppen en herhaling te voorkomen. Via de reclassering komt Nikki in contact met de juiste hulpinstanties.

Behandeling Via Jeugdhulp Friesland volgt Nikki een intensieve gezinsgerichte behandeling (MST). De behandeling vindt plaats in haar eigen omgeving en haar ouders worden intensief betrokken. De therapeut heeft aandacht voor de omgeving van Nikki, zoals de leerkrachten en vrienden op school, naaste familie en vrienden op de sportclub of buiten school. De therapeut ontmoet het gezin meerdere keren per week.

Nikki en haar ouders kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen op Jeugdhulp Friesland.

18 jaar

Toekomst
beeld

Stempel gezellig eten

Op eigen benen Nikki bouwt de relatie met haar moeder en broertje weer op. Ze is gelukkiger en voelt zich sterk genoeg om aan een toekomst te denken. Daar hoort ook studeren bij, en straks een eigen huisje.