7 jaar

Jeugd
trauma

Stempel onzeker

Meryam wordt door leerkrachten bestempeld als een ietwat verlegen meisje. Ze vindt het moeilijk om spreekbeurten te geven, maar “doet daarvoor extra hard haar best”.

12 jaar

Achterstand

Stempel behoefte aan controle

Door de puberteit verandert haar lichaam. Ze wordt voller en daar raakt Meryam van in paniek.

Stempel ernstig ondergewicht

Thuis eindigen de maaltijden steevast in ruzies. Haar ouders maken zich zorgen: Meryam lijkt ondergewicht te hebben, maar noemt zichzelf dik.

13 jaar

Contact
Jeugdzorg

Tijdens een gymles valt Meryam flauw. Haar ouders gaan met haar naar de huisarts. Gealameerd door haar ondergewicht, verwijst zij Meryam onmiddelijk door naar de kinderarts.

Intake en onderzoek In goed overleg starten Meryam en haar ouders snel met een intensieve gezinsweek bij Accare. Hier krijgen zij alle drie begeleiding en behandeling. Ze stellen doelen op waar het gezin aan gaat werken.

Behandeling Meryam krijgt cognitieve gedragstherapie. Haar ouders krijgen in gesprekken met de hulpverlener oefeningen, tips en informatie mee om daar zo goed mogelijk bij te kunnen ondersteunen. De kinderarts blijft regelmatig lichamelijke controles doen. De diëtist werkt schema’s uit waarmee Meryam en haar ouders haar eetpatroon weer veilig kunnen opbouwen om zo te kunnen herstellen in gewicht.

14 jaar

Toekomst
beeld

Stempel gezellig eten

Kerstdiner met de familie Meryam lichamelijk gezien uit de gevarenzone. Ze gaat alweer enkele weken naar school. Langzaam maar zeker lukt het Meryam haar eigen invulling te gaan geven aan een leven zonder eetstoornisklachten.