Logo Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Een veilig leven zonder geweld
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid biedt kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland de bescherming die zij nodig hebben. Dit doen we wanneer zij ernstig in hun ontwikkeling of welbevinden worden bedreigd en waar veiligheid niet vanzelfsprekend is.

We werken onder het motto ‘GRIP op veilig leven’. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bestaat uit twee onderdelen Veilig Thuis Friesland, advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, en Jeugd- en Gezinsbescherming die voert de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit.

Meer informatie vind je op regiecentrumbv.nl

Logo JB Noord
Uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering
JB Noord voert jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit in de provincies Groningen en Drenthe. Deze maatregelen zijn door de rechter opgelegd. Daarnaast is Veilig Thuis Groningen onderdeel van onze organisatie.

Wij helpen kinderen en ouders als er ernstige problemen zijn rondom opgroeien en opvoeden waar zij alleen niet uit komen. Bij het uitvoeren van deze maatregelen gaan wij uit van de krachten die al aanwezig zijn in het gezin. We werken zoveel als mogelijk samen met het gezin en met het sociale en professionele netwerk bij het duurzaam veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Onze betrokkenheid bij het gezin is zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk

Meer informatie vind je op jeugdbeschermingnoord.nl

Logo Jeugdhulp Friesland
Weet dat we er voor je zijn
Jeugdhulp Friesland vindt dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Wij zijn er voor elke zoon en elke dochter, voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is.

Onze belofte:
Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is en zolang als noodzakelijk. Ook in moeilijke omstandigheden. Vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag.

Meer informatie vind je op jeugdhulpfriesland.nl

Logo Accare
Ieder kind heeft het recht om mee te doen
Wij zijn Accare en vinden dat ieder kind het recht heeft om mee te doen; thuis, op school en met vrienden. Als meedoen even niet lukt, helpen we zoeken naar een oplossing op maat. En als het nodig is doen we dat samen met anderen.

We vinden ook dat ieder kind recht heeft op de best bewezen zorg. We ontwikkelen voortdurend door praktijk aan wetenschap te koppelen, en te investeren in onderzoek, innovatie en opleiding. Zo bieden we de meest effectieve zorg volgens de laatste inzichten. Wij zijn het noordoostelijk ontwikkelplatform voor de specialistische jeugdhulp. We zien het als onze opdracht om de zorg voor kinderen elke dag beter te maken. Daarom kijken we kritisch naar onszelf, en naar anderen. En we vragen kinderen en hun ouders dat ook naar ons te doen. We weten waar we staan: voor, achter én naast het kind.

Meer informatie vind je op accare.nl

Logo Yorneo
Thuis in opvoeden en opgroeien
Yorneo biedt verschillende hulpvormen. Bij elk hulpprogramma betrekken we de omgeving van het kind. We kijken thuis naar het gedrag en de ontwikkeling van het kind, maar ook op de kinderopvang, school en sportvereniging.

Soms past een behandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum in Assen, Emmen of Hoogeveen. Als thuis wonen niet meer mogelijk is, bieden we tijdelijk verblijf op een locatie van gezinshulpverlening met verblijf in Assen, Emmen of Meppel of tijdelijk of langdurig verblijf in een pleeggezin of gezinshuis.

Meer informatie vind je op yorneo.nl

Logo Elker
Elker helpt (pleeg)ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van specialistische hulp. We kijken samen naar de situatie: wat gaat er goed en waar is hulp nodig? Deze hulp zetten we het liefst thuis in. Zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk.

Als het thuis niet gaat, is er bij Elker een tijdelijke veilige plek voor kinderen en jongeren. We kijken naar het hele gezin en bieden met ons diverse specialistische hulpaanbod stappen naar duurzame oplossingen. Want volgens Elker heeft elk kind het recht om positief, veilig en zo thuis mogelijk op te groeien en gewoon deel te nemen aan onze maatschappij. Meer weten? Kijk op www.elker.nl

jouw INVESTEER IN TOEKOMST
KOM WERKEN IN DE JEUGDHULPVERLENING