Linda Foget is orthopedagoog en werkt al therapeut bij MST-CAN. Zij start binnenkort met de opleiding GZ-psycholoog


Waarom werk je bij Jeugdhulp Friesland?

Bij Jeugdhulp Friesland is alles erop gericht om kinderen en jongeren in hun eigen omgeving te laten opgroeien. Hoe complex problemen soms ook zijn. Mede dankzij de inzet van intensieve programma’s lukt het steeds beter om uithuisplaatsing te voorkomen. Dat vind ik een mooi en belangrijk streven waaraan ik graag bijdraag.

Wat doe je in jouw functie?

Ik maak onderdeel uit van een team met meer therapeuten, een crisiswerker, supervisor en psychiater. Ik ontmoet een gezin gedurende zes tot negen maanden minstens drie keer per week Thuis of soms ook op een andere locatie. Tussendoor is er regelmatig contact met het gezin of met betrokkenen. De hulp richt zich op alle leefgebieden en loopt uiteen van agressieregulatie-training en traumabehandeling tot het trainen van opvoedvaardigheden. Deze behandelingen voer ik zelf uit zodat het gezin niet meerdere hulpverleners treft. Bij de gezinnen die bij ons aangemeld worden, is vaak veel aan de hand. We boeken resultaten door analytisch en gestructureerd te werk te gaan. Wekelijks vindt er supervisie, consultatie en werkbegeleiding plaats. Ik heb een heel diverse baan waarin ik allerlei protocollaire behandelingen uitvoer bij ouders en kinderen, systeemgesprekken voer, veel contacten heb met andere betrokkenen en zo nodig kleding of meubelen ga kopen met kinderen en/of ouders.

Wat maakt het werken bij Jeugdhulp Friesland zo leuk?

Ik vind het leuk om te werken met gezinnen met complexe problemen. Dat je als therapeut de behandelingen zelf uitvoert maakt het voor mij extra leuk. Het is fijn om een bijdrage te leveren aan het stoppen van kindermishandeling en verwaarlozing waardoor kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De afwisseling in het werk is groot; van het observeren en helpen bij het ochtendritueel tot het werken met kinderen aan het onder controle krijgen van hun boosheid. Ik werk in een super fijn en deskundig team. Als collega’s bel je elkaar voor steun, advies of om gewoon even met elkaar te kunnen lachen.

Wat zijn de uitdagingen in jouw werk?

Door de vele en complexe problemen is het een uitdaging om het overzicht te houden. En de doelen die je met het gezin hebt gesteld, voor ogen te houden. We treffen in ons werk veel ouders met persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek. Soms zijn de leefomstandigheden schrijnend. Ondanks dat is het belangrijk om ‘je oog op de bal’ te houden om resultaten te behalen.

Waar ben je trots op?

Ons team zet alles op alles om kindermishandeling en verwaarlozing te stoppen. Om gezinnen te helpen een veilige omgeving te creëren waardoor de kinderen thuis kunnen blijven wonen en opgroeien. Wij zijn trots op iedere stap die een gezin maakt en dat laten we merken: iedere stap wordt gevierd! Ons team staat dag en nacht klaar om de gezinnen te helpen. Ons motto is niets voor niets Whatever it takes!