Bertha Anema werkt sinds september 2019 bij Accare. “Ik vind hier duidelijkheid en uniformiteit, doordat iedereen werkt met dezelfde zorgprogramma’s. Tegelijkertijd voel ik de vrijheid om daar creatief mee om te gaan en er soms beargumenteerd van af te wijken als dat nodig is. Die combinatie werkt heel fijn.”

Bertha werkt twee dagen op de polikliniek in Leeuwarden, waar ze kinderen en jongeren ziet met diverse problematiek zoals ADHD, autisme, trauma en angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast werkt ze twee dagen op het Behandel- en expertisecentrum het Jonge Kind, van Accare en Jeugdhulp Friesland. Hier ziet ze jonge kinderen tussen de 0 en 7 jaar met ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Ze vertelt: “Ik vind het interessant dat ik de breedte heb qua doelgroep op de poli in Leeuwarden en me daarnaast kan specialiseren in het jonge kind. Ik had daar weinig ervaring mee, maar ben er gewoon ingedoken en heb me laten verrassen. Het zegt iets over Accare als werkgever dat je die kans krijgt. Volgens mij zoeken ze juist wel mensen met een beetje lef, die uitdagingen durven aan te gaan.”

Ogen en hart

Het is vooral fijn om met kinderen te werken omdat preventie zo belangrijk is, vindt Bertha. “Hoe eerder kinderen worden geholpen, hoe groter de kans dat ze met minder problemen opgroeien en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. En doordat je met jonge kinderen nog niet goed kunt praten, ben je meer gericht op het kijken. Met je ogen én je hart. Wat zie je in hun spel, gedrag, de interactie met ouders? Daarbij is het heel fijn dat we in het expertisecentrum alle zorg onder één dak bieden, dus ook de inzet van de logopedist en fysiotherapeut als dat nodig is. En het mooie van Accare is uiteraard dat het een kennisorganisatie is die kennis, opleiding en hulpverlening aan elkaar verbindt. Onze behandelingen zijn up-to-date. Zo kun je voor inzet van hulp een weloverwogen beslissing nemen op basis van de best wetenschappelijke kennis, je eigen klinische expertise en de wensen en voorkeuren van je cliënt.”

Volhardend

Het is Bertha opgevallen hoe goed iedereen bij Accare is ingewerkt in de zorgprogramma’s. “Een deel van de behandelingen wordt uitgevoerd door gedragswetenschappers. Ook doen zij gedegen onderzoek en maken zij kwalitatief hoogwaardige diagnostiekverslagen volgens een vast format. Voor mij als regiebehandelaar is het echt fijn dat ik zulke goede, eenduidige kwaliteit krijg aangeleverd. Ondanks het werken volgens protocollen, voel ik genoeg ruimte en vertrouwen om maatwerk te bieden. Je wilt toch het beste voor het kind. Daarin vind ik Accare volhardend. Laatst was er een jongetje met de diagnose PTSS. Hij werd verwezen naar Drachten, maar zijn ouders hadden geen geld voor het vervoer. Het management gaf meteen aan dat we dit linksom of rechtsom zouden regelen en dat is ook gebeurd. Het is fijn dat zij buiten de gebaande paden meedenken.”

Tot slot, vindt Bertha het prettig dat Accare een werkgever is die oog heeft voor secundaire zaken. “Zo wordt het pand in Leeuwarden binnenkort verbouwd en krijgen we een moderne inrichting en faciliteiten. Ook hebben we sinds kort fruit op de poli. Het zijn kleine dingen, maar ze laten wel zien dat Accare graag wil dat je hier prettig werkt. Dat merk je goed.”