Linda Pruisscher werkt nu 15 jaar bij Yorneo als ambulant hulpverlener bij het Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) in Emmen. “Ik vind de diversiteit in mijn werk super en de vrijheid om te kijken en te zoeken naar mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om te kijken wat ouders en kinderen nodig hebben en om naast ze te staan en het proces van verandering samen aan te gaan.”

Linda vertelt graag en enthousiast over haar werk. Op het MOC werkt ze met ouders en kinderen die om welke reden dan ook vastlopen. Linda: “Kinderen zijn zo puur, het is de kunst om door het afweergedrag te kijken en te zien wat ze daadwerkelijk vragen. En ouders zijn zo prachtig, ze hebben vaak tijd nodig om vertrouwen in de hulpverlening op te bouwen en samen te kijken naar verandering. En ook vooral opnieuw te zien wat er al zo goed gaat. Ouders zijn de professional, alleen zijn ze dat soms even kwijt. Zij weten vaak wat het kind nodig heeft, maar soms helpt het als een ander meekijkt en helpt om patronen te zien en zo mogelijk te doorbreken.”

Mooie samenwerking tussen zorg en onderwijs

Ook werkt Linda als hulpverlener binnen de SO plus klas. Dit is een pilot die we zijn gestart voor leerlingen die om welke reden dan ook vastlopen in het onderwijs. “Samen met hen en de ouders kijken we wat er nodig is om weer in te stromen binnen het onderwijs en wat de uitstroom is. We kijken verder dan het gedrag en helpen om eerst weer vertrouwen te krijgen om op school te zijn, vertrouwen in henzelf en anderen weer ontwikkelen. De SO plus klas is voor de leerlingen tijdelijk. We kijken samen naar welke uitstroom voor de leerling passend is. Een mooie samenwerking waarin de zorg en het onderwijs samenkomen.”

Hoe mooi is het om ze te laten zien dat ze vertrouwen weer kunnen opbouwen. Het is een mooi en fragiel proces, waarin we stapje voor stapje vooruit proberen te komen.

Prachtige ontwikkelkansen bij Yorneo

Linda werkt graag bij Yorneo: “ik vind Yorneo een fijne en warme organisatie. Ik krijg de mogelijkheden om me te ontwikkelen, dat is prachtig. Wat Yorneo uniek maakt is het samenwerken met ouders en kinderen: naast hen staan. We staan als team sterk rondom het kind en zijn of haar gezin.”